Krav Maga
Warszawa Mokotów

Jedną z wielu naszych lokalizacji powstałych w 2021 roku jest sekcja Krav Maga Warszawa Mokotów. Walka wręcz to jeden z celów, który realizujemy podczas naszych treningów. Zajęcia takie przygotowują do możliwości poradzenia sobie w trudnej sytuacji, podczas której odczuwamy ogromny stres ograniczający nam racjonalne myślenie, czy też podejmowanie decyzji.

Walki uliczne w przeciwieństwie do walk sportowych, wymagają dodatkowego przygotowania w zakresie działania w stresie. Wielokrotnie walka wręcz, do jakiej jesteśmy zmuszeni w wyniku zaskakującej nas sytuacji, ma miejsce w miejscu i o czasie kiedy jesteśmy na to najmniej przygotowani. Szkolenia w zakresie rozpoznawania zagrożeń, unikania ich oraz zapobiegania eskalacji już zaistniałych niebezpiecznych sytuacji są bardzo ważnym elementem do działania na ulicy. Jednak walki uliczne są nieprzewidywalne, szczególnie w dobie łatwo dostępnych używek zupełnie wyłączających logikę w zachowaniu osoby pod ich wpływem.

W sytuacji kiedy trzeba podjąć próbę wyjścia z agresywnej sytuacji, konieczne jest logiczne myślenie, ocena sytuacji oraz wyszkolone nawyki ruchowe. Sekcja Krav Maga Warszawa Mokotów to miejsce w którym każda osoba dorosła może rozpocząć kompletne szkolenie niezbędne do zwiększenia swoich szans podczas przeprowadzonego na nas ataku na ulicy, w budynkach ogólnodostępnych, środkach komunikacji, czy też naszym własnym domu lub samochodzie.

Nieskończona ilość scenariuszy jakie mogą mieć miejsce, obliguje osoby chcące nabyć, podtrzymać lub wciąż rozwijać swoje umiejętności, do regularnego treningu. Kompleksowe przygotowanie techniczne, fizyczne oraz psychiczne pozwala również zrozumieć jak istotne jest unikanie niebezpiecznych zdarzeń. Wchodzenie w każdy konflikt to podejmowanie ogromnego ryzyka. Dlatego prewencja jest istotnym elementem szkolenia. W sytuacji bez wyjścia, kiedy nasze lub bliskiej osoby życie jest w bezpośrednim niebezpieczeństwie, liczy się tylko przetrwanie. Taką możliwość daje regularne szkolenie, oparte na nowoczesnej metodyce oraz realnych do zastosowania technikach połączone z treningiem radzenia sobie w ogromnym stresie.

Nasza szkoła walki powstała aby podnosić bezpieczeństwo osób cywilnych. Nasz cel to przygotowanie do konfrontacji ulicznej ale jedynie w ostateczności. Świadomość zagrożeń jakie mogą pojawić się na ulicy, wynikająca z treningów w sekcji Krav Maga Warszawa Mokotów jest również ogromnym doświadczeniem, pozwalającym sprawniej unikać i zapobiegać wejścia przez nas w niebezpieczny konflikt.

Regularne szkolenie się w naszej szkole walki i samoobrony ma również znakomity wpływ na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Niezbędny do utrzymania dobrej kondycji wysiłek fizyczny, kontakt z ludźmi dzielącymi wspólną pasję a także odskocznia od codziennych obowiązków i problemów, daje nam większy dystans do wszystkiego co wcześniej zdawało się ogromnym ciężarem. Wszystko to składa się na lepszą jakość życia i często jest motywacją do jeszcze większego zaangażowania w dodatkowe szkolenia i Obozy Wyjazdowe Polska Grupa Krav Maga.