Samoobrona w Polskiej Grupie Krav Maga w Ząbkach

Nauka samoobrony oferowana przez naszą szkołę w Ząbkach to samoobrona dla kobiet i mężczyzn, ale także samoobrona dla dzieci. Kurs samoobrony przygotowany jest dla dwóch grup wiekowych, przy czym każda z grup jest mieszana: damsko-męska. Pierwszą grupą są osoby dorosłe oraz młodzież od 14 roku życia za zgodą rodziców/opiekunów prawnych, natomiast druga grupa to dzieci od 7 do 13 lat. Samoobrona dla kobiet oraz mężczyzn w Ząbkach od 14 roku życia, to zajęcia przygotowujące do poradzenia sobie w sytuacji zagrożenia na ulicy.

Skuteczne odparcie ataku ze strony jednego agresora, jak również kilku, ale także nauka samoobrony przed agresorem uzbrojonym w nóż, pistolet i kij oraz umiejętne posługiwanie się tymi narzędziami. Doskonałym uzupełnieniem kursu samoobrony w Ząbkach jest możliwość szkolenia się w strzelectwie bojowym.

Samoobrona dla dzieci w Ząbkach

Samoobrona dla dzieci to treningi, podczas których rozwijana jest motoryka, koordynacja ruchowa, ogólna sprawność fizyczna, techniczne zagadnienia samoobrony a także umiejętność rozpoznawania i unikania sytuacji niebezpiecznych oraz racjonalne podejmowanie działań obronnych w takich sytuacjach. Zdrowy, sportowy styl życia, zaszczepienie w dzieciach pasji i chęci rozwijania się pod kątem fizycznym oraz alternatywne spędzanie czasu – zamiast telewizji lub komputera – to dodatkowe korzyści płynące z zapisania dziecka na zajęcia samoobrony w Ząbkach.

Program szkoleniowy opracowany dla każdej z grup wiekowych to najwyższe standardy oraz najlepsza jakość treningów samoobrony. Realna nauka walki ulicznej, radzenie sobie w trudnych sytuacjach oraz taktyka i technika niezbędna do skutecznej obrony, to główne założenia Polskiej Grupy Krav Maga. Ponadto poprawa sprawności fizycznej oraz podniesienie progu radzenia sobie w sytuacjach stresowych, dodatkowo podnoszą komfort życia codziennego. Weekendowe szkolenia oraz obozy samoobrony to dodatkowe możliwości rozwijania się, jak również świetny sposób na spędzenie czasu wśród znajomych dzielących pasję – w ramach wielu sekcji samoobrony w całej Polsce.

 Zajęcia samoobrony w Ząbkach, jak i innych lokalizacjach, to znakomita przygoda i rozwój w systemie krav maga na najwyższym poziomie.