Krav Maga
Warszawa Ursynów

Oddział Polska Grupa Krav Maga Warszawa Ursynów, to kolejna lokalizacja w której można nabyć umiejętności do stoczenia walki ulicznej w celu ochrony siebie samego, czy też bliskiej osoby przed agresywnym atakiem.

Specjalizacją naszej organizacji jest samoobrona, walka wręcz, strzelanie bojowe, a także ogólny rozwój fizyczny jak i nabywanie odporności psychicznej u osób dorosłych, dzieci i młodzieży.

Treningi prowadzone przez wykwalifikowaną i regularnie podnoszącą swoje umiejętności kadrę instruktorską znakomicie przekładają się na efektywność w działaniu podczas walki ulicznej. Niebezpieczne sytuacje, jeśli nie zostają rozwiązane na drodze negocjacji, często stawiają nas przed koniecznością użycia naszego ciała do obrony czym jest walka wręcz. Pierwszy moment samoobrony, polegający na zerwaniu chwytu, odepchnięciu czy też werbalnym sygnale w celu deeskalacji zagrożenia, może okazać się niewystarczający i wtedy decydujące jest nasze przygotowanie fizyczne i psychiczne do walki ulicznej.

Umiejętność realnego odparcia ataku na ulicy wymaga wszechstronnego przygotowania i tak też jest prowadzony proces szkolenia w naszej organizacji. Uwalnianie się z prostych chwytów jak i z mocnych duszeń, a także reakcje na uderzenia, kopnięcia, czy też atak ze strony uzbrojonego napastnika poprzedzone są treningiem wzmacniającym odporność na stres. Polska Grupa Krav Maga Warszawa Ursynów jest oddziałem odpowiednim dla osób dorosłych jak i dzieci do 14 roku życia. Treningi są przygotowane dla każdej z tych grup wiekowych i kształtują umiejętności techniczne, motoryczne, a także psychiczne do radzenia sobie w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach jakie mogą się zdarzyć w codziennym życiu.

Polska Grupa Krav Maga Warszawa Ursynów to miejsce gdzie przygotujemy Państwa również pod kątem rozpoznawania i identyfikacji zagrożenia, działań prewencyjnych oraz reakcji pomagających w zaangażowanie innych osób do działań w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

Treningi w naszych oddziałach przybliżą Państwu ryzyko wynikające ze znalezienia się w sytuacji gdzie stajemy się ofiarą napadu rabunkowego, aktu agresji, czy też kiedy doświadczamy przemocy psychicznej. Rozwiązania dla tych zdarzeń są zawsze ryzykowne. Przyjmując zarówno formę pasywną, kiedy poddajemy się przemocy w obawie zwiększenia agresji w przypadku podjęcia działań jak i będąc aktywnie stawiającym opór i prowadząc walkę o własne zdrowie, życie czy też osób trzecich. Nie zawsze rozwiązanie aktywne jest jedynym słusznym, ale właśnie na tym w większej mierze koncentrujemy się podczas szkoleń.

Przygotowanie techniczne, zbudowanie ogólnej sprawności ciała, specyfika i taktyka działania oraz odporność psychiczna to cele, które zostaną osiągnięte przez systematyczny trening w Polska Grupa Krav Maga. Umiejętności te przekładają się na komfort naszego życia codziennego, radzenia sobie z problemami zawodowymi oraz osobistymi. Funkcjonalność ciała podnosi nam jakość życia. Świadomość sprawności i odporności psychicznej pozwala na podejmowanie odważniejszych wyzwań, a także podnosi naszą własną samoocenę, co przekłada się również na odbiór naszej osoby przez otoczenie.

Aspekt zdrowotny, zarówno fizyczny i psychiczny, osiągany dzięki regularnym treningom, kontaktom z ludźmi dzielącymi pasję oraz wynikający z satysfakcji osiąganych celów i pokonywania własnych ograniczeń jest dodatkowym i jednym z głównych celów treningowych.